FYSIOCENTRUM MEERKERK IS WEER OPEN !!!

 

Geachte cliënt,

Vanuit de overheid, het RIVM / VWS en het genoodschap voor fysiotherapie is besloten dat we als praktijk weer open mogen en we u weer fysiotherapeutische zorg kunnen verlenen.

Bij de aanname van nieuwe cliënten stellen wij u een aantal vragen die vallen onder het stappenplan opgsteld door RIVM en het KNGF. Als u klachten heeft die Corona gerelateerd kunnen zijn bent u verplicht dit aan te geven. Wij zullen dan samen met u de mogelijkheden van behandelen met u bespreken. Zie de punten van Corona gerelateerde klachten verder op deze pagina.

Om veilig en verantwoord om te gaan met u en ons personeel vragen wij van u het volgende:

Heeft u een afspraak bij ons in de praktijk, kom dan alstublieft alleen, kom maximaal 5 minuten van tevoren. Neem plaats in de wachtkamer in het gedeelte wat bij de fysiotherapie is afgezet. Hier kunt u uw handen desinfecteren met handgel.  Houdt u zich aan de door ons opgestelde hygiëneregels om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Alvast dank hiervoor.

Hygiëne en het Coronavirus

Hygiëne en aandacht voor ziekteverschijnselen zijn altijd belangrijke aspecten binnen onze praktijk. Wij zijn extra alert en nemen maatregelen om ons allemaal te beschermen.

Wat vragen wij van u?

·         Neem een eigen grote en schone handdoek mee.

·         Was uw handen bij binnenkomst in het gezondheidscentrum grondig (minimaal 20 seconden) met zeep of gebruik de desinfecterende gel.

·         Kom alleen en beperk uw wachttijd.

·         Neem voldoende afstand van elkaar in de wachtruimte.

 

Wij vragen u uw afspraak te annuleren indien u Corona gerelateerde klachten heeft:

·         U last heeft van: (neus)verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts (vanaf 38 graden), kortademigheid, benauwdheid, je ziek voelen of diarree.

·         U de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) klachten heeft gehad.

·         U huisgenoten / gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

·         Er bij uzelf of een huisgenoot / gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona is vastgesteld

 

Wat doen wij?

De volgende maatregelen worden door onze therapeuten genomen en daarbij vragen we uw medewerking:

Wij schudden geen handen maar verwelkomen u met een glimlach en een knikje.
Wij wassen en desinfecteren onze handen voor én na aanraking.

Wij maken indien noodzakelijk gebruik van mondkapjes en handchoenen.

Wij gebruiken voor iedereen een grote schone handdoek, zodat u op een handdoek kan liggen bij een behandeling op de behandelbank. Uit praktisch oogpunt vragen wij u wel om deze zelf mee te nemen.
Wij reinigen deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur in de oefenzaal extra vaak evenals alle oppervlakken in onze behandelkamer na elke behandeling.
Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
Wij behandelen geen patiënt die koorts heeft, hoest, neusverkouden is of benauwd.
Heeft een van ons zelf deze verschijnselen dan voert hij/zij geen behandelingen uit, alleen onze fitte fysiotherapeuten zijn aan het werk.

 

Wij volgen het nieuws met betrekking tot de actuele ontwikkelingen nauwlettend op de websites van het RIVM en het KNGF.

Met vriendelijke groet,

Team Fysiocentrum Meerkerk

 

Back to top